Υπάρχει συνδρομή για να γίνω μέλος;
Υπάρχουν υποχρεώσεις ή προϋποθέσεις για να γίνω μέλος;


Καμία απολύτως.

Δεν υπάρχει κόστος για να γίνει κανείς μέλος και δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, όπως για παράδειγμα ελάχιστη αξία αγοράς.

Ο μόνος όρος είναι ότι πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.